Hoe ontwerp ik een SolarEdge systeem voor dakvlakken met verschillende oriëntaties?

Hulpmiddelen

1. Je kunt dit uitrekenen met behulp van de online tool van SolarEdge: Site Designer
2. Ook is het mogelijk om het programma zelf te downloaden

Werkwijze van de SolarEdge designertool

Nadat u de zonnepanelen met behulp van de tool op de daken heeft ingedeeld, volgt er een advies welk type omvormer in combinatie met welk type optimizers er toegepast dienen te worden (zie afbeelding 1).

Foutmelding

Ga vervolgens naar het tabblad Design (1) om te controleren of er bij de huidige indeling van zonnepanelen een waarschuwing verschijnt. Indien er een geel uitroepteken verschijnt (2), betekent het dat er een ‘yieldfactor’ optreedt. Deze ‘yieldfactor’ komt tevoorschijn als de opbrengstschatting lager is dan verwacht (3).

Hoe ontwerp ik een SolarEdge systeem voor dakvlakken met verschillende oriëntaties?

Afbeelding 1

Oplossing

Door de optimizers P300, P370 en P500 uit te vinken (zie afbeelding 2), wordt er een nieuw advies berekend, waarbij de yieldfactor meestal verdwenen is. Er worden mogelijk andere optimizers geadviseerd, bijvoorbeeld de P404 of P405. Een andere oplossing is een uitvoering met meerdere strings.

Hoe ontwerp ik een SolarEdge systeem voor dakvlakken met verschillende oriëntaties? 1

Afbeelding 2

Correct advies

Door het nieuwe advies -in dit geval met de andere optimizers- opnieuw te bekijken bij het tabblad Design, zie je wat de nieuwe (hogere) opbrengstschatting is (zie afbeelding 3).

Hoe ontwerp ik een SolarEdge systeem voor dakvlakken met verschillende oriëntaties? 2

Afbeelding 3