Wat komt er kijken bij een SDE+ aanvraag voor Zon PV?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De subsidie is mogelijk voor systemen met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Ook in 2018 heeft de SDE+ twee openstellingsrondes, de voorjaars- en najaarsronde. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is gesloten. De minister maakt het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde voor de zomer 2018 via een Kamerbrief bekend.

Budget SDE+

De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2018. Iedere fase heeft een maximum fasebedrag dat oploopt van 9 €ct/kWh) in fase 1 tot 13 €ct/kWh in fase 3. Het totaalbudget voor SDE+ voorjaar 2018 bedroeg €6 miljard.

Een deel van dit totaalbudget was beschikbaar voor Zon PV: Vanaf 2018 wordt voor Zon PV onderscheid gemaakt tussen elektriciteit die op het net wordt geleverd ‘netlevering’ en elektriciteit die meteen gebruikt wordt ‘niet-netlevering’. Hierdoor hebben de categorieën Zon-PV elk twee correctiebedragen en twee basisenergieprijzen. In de subsidieaanvraag geef je aan wat het verwachte eigen verbruik gaat zijn.

Haalbaarheidsstudie

Indien je subsidie aanvraagt voor meer dan 500 kWp ben je verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij de aanvraag te voegen. Hier vind je een handleiding van RVO voor het maken van een haalbaarheidsstudie

Omgevingsvergunning zonnepanelen

Als de zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel, dan is een omgevingsvergunning verplicht. De vergunning moet afgegeven zijn voordat de SDE+ subsidie wordt aangevraagd. Plaats je de PV-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Voeg dan bij jouw subsidieaanvraag de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk toe.

Dakopstelling zonnepanelen installatie

Door voor de subsidieaanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorg je voor een optimale realisatie binnen een termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak en houdt rekening met eventuele obstakels die op het dak staan. Voor advies over dakopstellingen staat het team van Libra Energy voor je klaar! Bel +31 (0)88 88 80 300 of mail naar customersupport@libra.energy voor vragen.

Meer informatie over de voorjaarsronde van de SDE+ subsidie 2018 vind je hier op de website van RVO