Wat zijn de voordelen van een SolarEdge optimizer systeem?

Er is veel mogelijk bij het installeren van een zonne-energiesysteem. Een oost-west opstelling op een platdak, of een schuin dakvlak met verschillende oriëntaties, vereist een omvormer met twee MPP-trackers. Bij woonhuizen komt het vaak voor dat het minimaal aantal panelen, die op de MPP-tracker aangesloten moeten worden, niet gehaald wordt. Dan is er alleen nog de keuze om met twee omvormers te werken maar logischerwijs wordt dit snel te kostbaar. Een ander veel voorkomend fenomeen is schaduwvorming door bomen, afvoerpijpen, dakkapellen etc. In veel gevallen kan een kleine schaduwval op een paneel ervoor zorgen dat de hele string terug valt naar nog maar een paar procent van wat de string opgebracht zou hebben bij ideale omstandigheden.

Deze bovenstaande problemen kunnen in één keer opgelost worden met een SolarEdge systeem. Dit systeem bestaat uit zogenaamde optimizers en een centrale omvormer. De optimizer is een DC-DC converter met de MPP-tracker functionaliteit. Dit zit in een apart kastje, die onder de zonnepanelen aan de montagerail bevestigd wordt. De optimizer wordt aan de plus en min van het paneel aangesloten. De uitgaande kabels (plus en min van de optimizer) gaan in een stringconfiguratie, net zoals bij traditionele stringomvormers. Deze string wordt aangesloten op de centrale SolarEdge omvormer.

Voordelen SolarEdge systeem

  • Ieder paneel in de string presteert optimaal. Het zonnepaneel met het minste vermogen beïnvloedt dus niet meer de rest van de stringperformance.
  • Minder bekabeling nodig. Voorbeeld: het is mogelijk om in een oost-west opstelling in één string 4 panelen op west en 8 panelen op oost te plaatsen.
  • Er wordt meer energie opgewekt: Alle onderlinge verschillen (ook wel mismatch genoemd) tussen de panelen beïnvloeden elkaar niet, dit heeft 2% meer opbrengst als gevolg.
  • Betrouwbare communicatie: de communicatie van de optimizer naar de omvormer gaat via de DC-stringbekabeling, hierdoor is er geen invloed van netvervuiling op de communicatielijnen. Dit zien we nog wel eens bij micro-omvormer systemen waar de communicatie over de 230V bekabeling gaat. Deze vervuiling komt voort uit elektronisch apparatuur zoals dimmers, wasmachines, magnetrons etc. Dit kan worden opgelost door het toepassen van dure filters die op de AC leiding geplaatst worden, maar is zeker niet wenselijk.
  • Extra veiligheid: als de omvormer uitgeschakeld is geven de optimizer maar 1Volt DC-uitgangsspanning. Dit wordt zeer gewaardeerd door de brandweer.
  • Monitoring: de data van ieder paneel kan worden uitgelezen in het webportaal of de app. Defecten en problemen kunnen hierdoor snel worden opgespoord, wat handig is voor grotere installaties. Daarnaast zijn er geen kosten verbonden aan de app en het portaal, en de internet aansluiting zit standaard al in de omvormer, dit is geen optie die erbij gekocht dient te worden.

Kijk op in onze webshop voor alle producten, of vraag een van onze medewerkers.