Met SolarEdge beperk je het risico op brandgevaar en vlambogen

LENS is installatiespecialist in zonnesystemen. Zij plaatsten recent, in opdracht van een grote vastgoedinvesteerder, een PV-systeem op een supermarkt in Den Dolder. Voor de klant was het belangrijk dat er zowel tijdens, als ook na de installatie veilig gewerkt kan worden op het dak.  

“Als vastgoedinvesteerder is het uiterst belangrijk dat de installatie die geplaatst wordt, op een dak dat je verhuurt, veilig is. Daarom wenste de klant dat het PV-systeem beschermd is tegen brandgevaar en vlambogen. Om deze redenen kiezen wij voor SolarEdge met Safe DC; een omvormer die voldoet aan de eisen en richtlijnen qua brandveiligheid”, aldus Andreas van Borselen, Teamleider Engineering & Inkoop bij Lens. 
Het PV-Systeem in Den Dolder is zo uitgewerkt dat er geleverd wordt binnen de kwartierwaardes van de gebruiker en de teruglevering naar het net beperkt wordt. LENS heeft hier SolarEdge 27,6K omvormers toegepast met P650 optimizers. 

Bij het project in Den Dolder is er een bliksembeveiligingsinstallatie 

aanwezig, waardoor LENS genoodzaakt was om het systeem hieraan te koppelen en daarnaast een overspanningsbeveiliging toe te passen aan de DC-zijde. Conduct leverde hiervoor een ideale plug-and-play oplossing bij het toepassen van SolarEdge omvormers. 


“Zowel de klant als wij zijn uiterst tevreden met de keuze voor SolarEdge en de samenwerking met Libra Energy. Libra Energy dacht tijdens de ontwerpfase al mee over hoe we het systeem zowel kwalitatief als kostenefficiënt konden aanbieden aan de vastgoedinvesteerder. Tijdens de uitvoering heeft Libra Energy ons ook geholpen met deelleveringen en geassisteerd met het verticaal transport naar het dak. Het was doordat de supermarkt gewoon geopend was, een uitdagende locatie om te installeren.” 

Soepele installatie door een kwalitatief product en samenwerking in ontwerpfase

SafeDC

SafeDC is een op paneelniveau geïntegreerde veiligheidsfunctie die het risico van elektrocutie minimaliseert. Power optimizers zijn ontworpen om tijdens installatie, onderhoud en net- of omvormerafschakeling automatisch naar een veilig niveau te schakelen waarbij de uitgangsspanning van elk paneel verlaagd wordt naar 1V. De stringspanning wordt ver onder de risicogrens gehouden.


Automatische afschakeling op paneelniveau is ontwikkeld voor de volgende gevallen:

  • tijdens installatie zolang de string is losgekoppeld of de omvormer is uitgeschakeld;
  • tijdens onderhoud of noodgevallen wanneer de omvormer is uitgeschakeld of wanneer het elektriciteitsnet van het gebouw is afgeschakeld;
  • wanneer de sensoren van de power optimizers een temperatuur van boven de 85 ̊C meten.

Vlamboogdetectie en -onderbreking

“SolarEdge is voor ons de “go-to” oplossing voor Safe DC, monitoring en garantie.”,

Andreas van Borselen, LENS

De omvormers van SolarEdge beschikken over een ingebouwde beveiliging om de effecten van storingen door vlambogen te beperken, waardoor het brandgevaar wordt geminimaliseerd.

SolarEdge installatie apps

Wist je dat SolarEdge diverse apps beschikbaar heeft zodat je als installateur gemakkelijk en onbezorgd kunt installeren zoals de SetAPP en Mapper?


SetApp


De inbedrijfstelling van omvormers was nog nooit zo eenvoudig. Je kunt de omvormer nu direct vanaf jouw smartphone activeren en configureren.


Mapper

Installateurs gebruiken de Mapper om de SolarEdge power optimizer en omvormer barcodes te scannen en het creëren van een virtuele kaart van de PV-site waardoor diagnose op afstand mogelijk wordt.

Met SolarEdge gereed voor de toekomst

In totaal verwacht LENS dit jaar 3.200 zonnepanelen te plaatsen op de supermarkten van deze klant met een totale opbrengst van 900 MWh per jaar. Daarmee wordt jaarlijks de uitstoot van 350.000 kg CO2 voorkomen.

Het systeem in Den Dolder is recent in werking gesteld. LENS geeft op installaties met SolarEdge een opbrengstgarantie. Dankzij real-time online monitoring via hun eigen portaal, dat ook is gekoppeld aan dat van SolarEdge, kunnen eventuele verstoringen per paneel worden gedetecteerd en snel en vakkundig door LENS worden verholpen.

“Op Libra Energy kunnen wij rekenen voor totale ontzorging op compleet projectniveau.”,

Andreas van Borselen, LENS

Geïnteresseerd in de omvormers met Safe DC?

Bezoek de website om het assortiment te bekijken.