Welke invloed heeft de temperatuurcoëfficiënt op het rendement van een zonnepaneel?

Op de datasheet van ieder zonnepaneel staat wat de temperatuurcoëfficiënt van het betreffende paneel is. Maar wat houdt deze waarde exact in en wat zegt het over het rendement van een zonnepaneel?

Rendementsverlies zonnepanelen

Het rendement van een zonnepaneel is nooit constant, het hangt af van de hoeveelheid zonnestraling maar ook van de temperatuur van het zonnepaneel. Door de fabrikant wordt het rendement van een zonnepaneel vastgesteld onder ‘standaard testcondities’ (STC), deze zijn 1000 Watt per m2 aan instraling en een temperatuur van 25 graden Celsius. Ieder zonnepaneel zal bij een hogere temperatuur dan 25 graden Celsius minder gaan presteren, met andere woorden: het rendement neemt af. Het gaat hier niet om de omgevingstemperatuur maar om de temperatuur van de cellen. Hier kan op een zonnige dag wel 35 graden verschil in zitten waardoor de temperatuur van de cellen kan oplopen naar 60-70 graden.

Het rendementsverlies bij hogere celtemperatuur wordt veroorzaakt doordat de elektrische geleidbaarheid van de cel toe neemt. (Dit betekent dat de elektronen en gaten van het halfgeleider materiaal minder goed uit elkaar te houden zijn. Omdat de scheiding van lading een noodzaak is voor het ontstaan van een spanningsverschil daalt de spanning over de zonnecellen.)

Aanduiding temperatuurcoëfficiënt

De mate waarin een zonnepaneel reageert op temperatuurverhogingen in de cellen wordt in de datasheet van een zonnepaneel vermeld als de temperatuurcoëfficiënt. Er zijn verschillende temperatuurcoëfficiënten, namelijk:
• TC of Voc
• TC of Isc
• TC of Pmp
met daarbij verschillende eenheden, zo wordt  %/ºC ook aangeduid als%/K.

De temperatuurcoëfficiënt kan op verschillende manieren worden aangeduid, onder meer in Celsius, Kelvin en milliampère. De meest gebruikte temperatuurcoëfficiënt is het procentuele verlies aan Wp vermogen per 1º Celsius stijging/daling van de temperatuur boven 25º Celsius (Pmax.[%/C º]). De waarden van de temperatuurcoëfficiënt liggen bij de panelen op dit moment verkoopt tussen de -0,2 en -0,4 (% Wp / 1 ºC).

Naast het rendement heeft de temperatuurcoëfficiënt ook invloed op de berekening van de maximale stringlengte. Dit komt omdat de spanning juist stijgt met temperaturen lager dan 25 Cº. In deze FAQ kunt u hier alles over lezen.