Moet een zonne-energiesysteem vereffend worden?

De NEN1010 stelt het vereffenen (beter bekend als aarden) van een PV-installatie verplicht. Het montagesysteem wordt gezien als een metalen constructie en moet dus vereffend worden. De zonnepanelen zijn dubbel geïsoleerd en hoeven niet vereffend te worden.

Video: zonnepanelen vereffenen

Waar moet een PV-installatie precies aan voldoen? Van toepassing is de NEN 1010 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn 5310 (NPR 5310). In deze video van ISSO wordt uitgelegd hoe je als installateur de normen toe moet passen in de praktijk aan de hand van duidelijke voorbeelden. De presentatie is gebaseerd op het ISSO-handboek ‘Zonne-energie’. Bekijk met name het gedeelte tussen 6:00 – 7:00 minuten.

We onderscheiden vier vereffening-variaties:

  • Functionele aarding: aarding van de positieve of negatieve geleider van dunne-film panelen of back contact panelen om deze te beschermen tegen spanning corrosie.
  • Aarding om elektrische veiligheid te kunnen borgen.
  • Aarding als onderdeel van de bescherming van systeemcomponenten tegen overspanning die kunnen ontstaan bij bliksem ontladingen.
  • Aarding van de constructie bij toepassing van een externe bliksemafleider-installatie

Het vereffenen van de zonnepanelen moet gebeuren indien:

1. De panelen in de directe nabijheid van een bliksemafleider-installatie ligt (afstand kleiner dan 60cm tussen paneel en bliksemafleider-installatie).
2. Er een trafoloze omvormer wordt gebruikt
3. Er grote metalen constructies gebruikt worden met zonnepanelen.
4. Daar waar schrikreacties tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

De aardingskabel moet een minimale diameter hebben van de grootst toegepaste diameter in het AC of DC systeem.
Informatie over aarding kun je ook vinden in het ISSO handboek of NEN 1010: 2015 en NPR5310.