MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving. Daarom investeren wij in projecten, lokaal en wereldwijd. Met ons MVO-beleid willen wij ervoor zorgdragen duurzame energie toegankelijk te maken voor iedereen.

MVO-beleid 1

Recycle jouw zonnepanelen

Wij vinden het belangrijk dat onze zonnepanelen gerecycled worden. Daarom werken wij samen met WEEE Nederland. Bekijk hoe je jouw afgedankte zonnepanelen ook eenvoudig kunt recyclen.

Bekijk hier
MVO-beleid 2

TÜV

Door deel te nemen aan de CO₂-prestatieladder zijn wij bewust bezig met het verminderen van onze CO₂-uitstoot.

CO₂-Prestatieladder

Eind 2012 hebben we een start gemaakt met een traject om door TÜV beoordeeld te worden op ons CO₂-beleid; de zogenoemde CO₂-prestatieladder. In dit traject hebben we niveau 3 van de 5 bereikt. Dat is een keurige prestatie voor een handelsonderneming die 90% van haar CO₂-uitstoot niet in eigen handen heeft. Voor hetgeen we bereikt hebben zijn we door TÜV gecertificeerd. Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat we elk jaar stappen maken in dit MVO-beleid en de uitstoot zoveel mogelijk, binnen onze mogelijkheden, weten te beperken.

Libra Energy B.V. participeert in diverse duurzame klimaatprojecten. Zoals een participatie in een windmolenpark in India. Dit doen wij samen met de Climate Neutral Group. Met het financieren van deze projecten in ontwikkelingslanden wordt de energie-infrastructuur beter waardoor de leefomstandigheden van de inwoners in deze gebieden ook verbeteren. Met participatie in dit project heeft Libra Energy B.V. niet alleen de complete CO₂-uitstoot van niveau 3 gecompenseerd, maar ook een zeer groot gedeelte van de buiten niveau 3 vallende scope 3!

De inventarisatieverslagen van de afgelopen jaren tref je hieronder aan: