MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden het belangrijk een steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving. Daarom investeren wij in projecten, lokaal en wereldwijd. Met ons MVO-beleid willen wij ervoor zorgdragen duurzame energie toegankelijk te maken voor iedereen.

Recycle jouw zonnepanelen

Libra Energy is deelnemer van Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). Stichting OPEN is, namens alle (ruim 3.500) producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste. Haar doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te behalen én e-waste circulair te maken. Dit doet ze samen met haar inzamel-, sorteer- en recyclepartners. Het beleid voor de wijze waarop invulling van producentenverantwoordelijkheid tot stand komt zal voortaan vastgesteld worden door Stichting OPEN (voorheen Weee Nederland).

WEEE staat voor Waste of Electrical and Electronic Equipment (Europese Richtlijn) en geeft advies over Europese producentenverantwoordelijkheden aan producenten en is uitvoeringsorganisatie namens Stichting OPEN in Nederland. Sinds begin 2021 bestaat er een nauw samenwerkingsverband tussen Weee Nederland en stichting OPEN en per 1 maart 2021 zijn alle deelnemers van Weee Nederland automatisch deelnemer van Stichting OPEN geworden.

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) behartigt binnen stichting OPEN de belangen van producenten en importeurs bij hun wettelijke recycleverplichtingen. Libra Energy is aangesloten bij ZRN om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van ZRN.

Bekijk hier hoe je jouw afgedankte zonnepanelen ook eenvoudig kunt recyclen.

Meer weten over hoe het recycleproces van zonnepanelen verloopt? Kijk dan onze 3-delige serie op Hoe worden zonnepanelen gerecycled? 

TÜV

Door deel te nemen aan de CO₂-prestatieladder zijn wij bewust bezig met het verminderen van onze CO₂-uitstoot.

MVO-beleid 2

CO₂-Prestatieladder

Eind 2012 hebben we een start gemaakt met een traject om door TÜV beoordeeld te worden op ons CO₂-beleid; de zogenoemde CO₂-prestatieladder. In dit traject hebben we niveau 3 van de 5 bereikt. Dat is een keurige prestatie voor een handelsonderneming die 90% van haar CO₂-uitstoot niet in eigen handen heeft. Voor hetgeen we bereikt hebben zijn we door TÜV certificaat. Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat we elk jaar stappen maken in dit MVO-beleid en de uitstoot zoveel mogelijk, binnen onze mogelijkheden, weten te beperken.

Libra Energy B.V. participeert in diverse duurzame klimaatprojecten. Zoals een participatie in een windmolenpark in India. Dit doen wij samen met de Climate Neutral Group. Met het financieren van deze projecten in ontwikkelingslanden wordt de energie-infrastructuur beter waardoor de leefomstandigheden van de inwoners in deze gebieden ook verbeteren. Met participatie in dit project compenseert Libra Energy B.V. haar complete CO₂-uitstoot van niveau 3 (scope 1 en 2).

De inventarisatieverslagen van de afgelopen jaren tref je hieronder aan: