Hoe werkt het serviceproces voor defecte zonnepanelen?

Libra Energy heeft een Zonnepanelen brochure ontwikkeld waarin in detail beschreven staat welke defecten er kunnen ontstaan en hoe Libra Energy hiermee om gaat. Samengevat ziet het garantieproces voor defecte panelen er als volgt uit:

Wat heeft Libra Energy van jou als klant nodig?

 • Het startpunt is het RMA-formulier dat op onze webshop staat. Vul deze altijd zo compleet mogelijk in. Hoe meer informatie we hebben over een probleem, hoe beter en sneller we jou als klant kunnen helpen. Een incomplete of incorrecte probleemomschrijving kan leiden tot een verkeerde inschatting van de situatie en onnodige kosten.
 • Op basis van de door jou aangeleverde informatie, zal Libra Energy je garantieverzoek in behandeling nemen. Lever op voorhand dus zoveel mogelijk bewijs van het defect dat je hebt geconstateerd. Denk aan:
  • Wat is het merk en type van het paneel?
  • Wat is er defect?
  • Eventueel screenshot uit een portaal.
 • Libra Energy heeft daarnaast nog extra bewijs nodig om een claim in te kunnen dienen bij de fabrikant. Wij rekenen erop dat je tijdens het wisselen van het paneel een aantal foto’s maakt en deze met ons deelt:
  • Een overzichtsfoto van de voorkant van het defecte paneel.
  • Een foto van de gemeten open klemspanning (Voc) bij voldoende instraling. Bij voorkeur zowel de meting als het serienummer helder leesbaar in beeld.
  • Een foto van het typeplaatje van het paneel met daarop goed leesbaar het serienummer.

Welke oplossingen kunnen wij bieden?

Wij maken onderscheid op basis van het formaat van de claim. Alle claims tot 5 panelen zal Libra Energy zonder tussenkomst van de fabrikant oplossen. Bij grotere claims zullen wij de fabrikant bij de eerste stappen al moeten betrekken.

Cases tot 5 panelen:

 • Libra Energy streeft ernaar om ter vervanging een geschikt en passend paneel te bieden. Als het lukt om een vervangend paneel te sturen, zullen wij deze op factuur zetten met een ruime betaaltermijn zodat je tijd hebt om de panelen te wisselen en de eerdergenoemde foto’s te maken.
 • Blijkt een wissel niet mogelijk vanwege de afmetingen of specificaties, dan zullen wij een credit bieden.
 • Is het paneel 5 jaar of jonger, dan zullen wij een credit-factuur maken ter hoogte van de originele verkoopprijs. Als het paneel ouder is dan 5 jaar, zal het te crediteren bedrag berekend worden op basis van de resterende levensduur van het zonnepaneel.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat het niet mogelijk is om de noodzakelijke foto’s aan te leveren. Libra Energy zal dan per case bepalen wat de oplossing zal zijn.

Cases van 5 panelen of meer:

 • Ook in grotere cases streeft Libra Energy ernaar om via de fabrikant panelen ter vervanging te bieden. Dit hebben wij echter niet helemaal in zelf in de hand.
 • Libra Energy zal hiervoor een case aanmaken bij de fabrikant. Hiervoor is veelal dezelfde informatie nodig als eerder beschreven. Het is waarschijnlijk dat de fabrikant daarnaast om extra informatie, metingen en foto’s zal vragen. Dit verschilt per fabrikant en per case.
 • Vergoeding voor vervolgschade, gemiste opbrengst, transportkosten en installatiekosten worden door de fabrikant zelden uitgekeerd.
 • RMA-trajecten die via de fabrikant worden afgehandeld kunnen enkele maanden duren.