Hoe werken de serviceprocessen van Alfen?

Hoe gaat Libra Energy om met de Alfen Carry In garantie? Welke extra On Site service kan Libra Energy bij Alfen voor jou organiseren?

 • Alfen laders worden ingekocht en verkocht met Carry In garantie. Binnen deze garantievoorwaarden kan de lader gratis onderzocht en gerepareerd worden in de Alfen fabriek.
 • Als alternatief kan bij Libra Energy een On Site bezoek aangevraagd worden zodat een Alfen monteur de lader op locatie bezoekt en repareert. Alfen zal hiervoor altijd kosten in rekening brengen.
  • Voorrijkosten € 155,- Deze worden altijd in rekening gebracht door Alfen, ook als het probleem een productfout is.
  • Manuren € 60,- per half uur. Deze worden alleen in rekening gebracht als het probleem geen productfout is, of als de garantieperiode verlopen is.
  • Kosten voor onderdelen die eventueel vervangen moeten worden. De prijs hangt uiteraard af van het onderdeel. Deze worden alleen in rekening gebracht als het probleem geen productfout is, of als de garantieperiode verlopen is.
 • Hoe Libra Energy omgaat met de On Site kosten, hangt af van de aard van het probleem. Alfen beschrijft in het On Site verslag wat ze op locatie aantroffen en welke werkzaamheden uitgevoerd zijn. Dit verslag zal Libra Energy met jou als klant delen per mail.
 • On Site kosten zullen wij alleen aan de installateur door factureren als uit het On Site verslag blijkt dat het geen productfout was. Hierin zullen wij altijd het oordeel van Alfen volgen. Denk aan:
  • Configuratiefouten (instellingen, back office, firmware).
  • Defecten ontstaan door toedoen van de installateur, eindgebruiker of derden.
  • Problemen die veroorzaakt zijn door de omgeving waarin de lader geplaatst is.
  • Als blijkt dat de garantie is verlopen.
 • Ondanks het feit dat Alfen laders verkocht worden met Carry In garantie, kiest Libra Energy ervoor om in het geval van een productfout de On Site kosten voor rekening te nemen. Hierin gaan wij dus verder dan we feitelijk verplicht zijn.

 

Wat heeft Libra Energy van jou als klant nodig?

 • Het startpunt is het RMA-formulier dat op onze webshop staat. Vul deze altijd zo compleet mogelijk in. Hoe meer informatie we hebben over een storing, hoe beter en sneller we jou als klant kunnen helpen. Een incomplete of incorrecte probleemomschrijving kan leiden tot een verkeerde inschatting van de situatie en onnodige kosten.
 • Alfen zal in de meeste gevallen vragen om de diagnostiek van de lader aan te leveren. Voeg die alsjeblieft toe in een bijlage samen met eventueel relevante foto’s
 • Indien de laadpaal van je RMA aanvraag zich in een smartcharging netwerk bevindt, heeft Alfen aanvullende informatie nodig. Voordat wij een ticket indienen bij Alfen, verzoeken wij je vriendelijk deze informatie te verstrekken bij het indienen van je RMA. wanneer deze informatie vergeten wordt, kan dit gevolgen hebben voor de voortgang en de eventuele kosten van je aanvraag.
 • Staat de problematische lader in een SCN en wil je daarvoor een RMA indienen, dan is het noodzakelijk om onderstaande informatie aan te leveren. Zonder deze informatie kan de Alfen monteur het probleem niet oplossen.
  • Wat is de netwerknaam van het SCN?
  • Welke laadpalen zitten en/of moeten in je SCN komen (inclusief laadpaalnummers die van buitenaf zichtbaar zijn op de laadpalen)?
  • Wat zijn de wachtwoorden van de laadpalen in het SCN? Hierbij gelijk het verzoek om op alle palen SSA aan te zetten.
  • Hoeveel vermogen kunnen de laadpalen in totaal verdelen (hoeveel ampère is er maximaal beschikbaar)?
  • Wie is de contactpersoon voor de installatie tijdens het bezoek van de Alfen monteur? Zorg ervoor dat de contactpersoon aanwezig is tijdens het bezoek en hou er rekening mee dat de Alfen monteur toegang moet hebben tot de netwerk switch.

   

  Als Actief Load Balancing aanwezig is:

  • Welke laadpaal regelt het vermogen van de Active Load Balancing?
  • Welk type slimme-meter gebruik je?
  • Welk type Modbus meter gebruik je?
   • Wat is het IP-adres van de Modbus meter?
   • Wat zijn de login details van de Modbus meter met betrekking tot toegang tot de configuratie?

   

We begrijpen dat dit vrij veel informatie is om aan te leveren. Echter is dit essentieel voor het succes van het monteursbezoek.

 

Wat kun je zelf met Alfen oppakken?

 • Alfen heeft online een zeer uitgebreide kennisbank Hier kun je oplossingen vinden voor veel technische problemen.
 • Het is ook mogelijk om zelf rechtstreeks een ticket in te dienen in de Alfen Support Portaal. Hoe dat in z’n werk gaat staat hier
 • Er is een zogenaamde beheer overdracht regeling opgesteld door Libra Energy en Alfen. Daarin is afgesproken dat onze klanten zelf een ticket in mogen dienen als zij zich bij Alfen melden voor een laadpaal met een ACE-nummer waar ook een LIB-nummer bij hoort.
 • Het is mogelijk om bij Alfen losse onderdelen te bestellen in de Alfen Webshop. Libra Energy adviseert om dit alleen te doen voor laders waarvan de garantieperiode inmiddels is verlopen tenzij je een gecertificeerd Alfen monteur bent. Dus let op: Mislukt het wisselen van het onderdeel, of resulteert het wisselen daarvan in andere defecten, dan zal Alfen de garantie direct laten vervallen.
 • Kies je ervoor om toch zelf onderdelen te verwisselen, kijk dan even op het YouTube kanaal van Alfen voor tips of ga naar de trainingspagina van Alfen en schrijf je in voor training 3 en 4. Let wel, met het volgen van deze trainingen ben je nog geen gecertificeerd Alfen monteur. Daarvoor bestaat een ander traject waar Libra Energy verder buiten staat.